Scallion Cilantro Pancakes
These scallion cilantro pancakes are supple and crêpelike rather than crisp—more Korean pa jon than Chinese scallion pancake.
Subscribe to Gourmet
Subscribe to Gourmet